Xem Sao Hạn

Xem sao hạn và cách cúng giải sao hạn năm 2018 cho người tuổi Dậu

Vừa giúp bản mệnh cát càng thêm cát, hung thì không chuyển thành họa. I. BÌNH SAO Thổ Đức Chân Tinh Tinh Quân (Thổ Tú)

Xem sao hạn và cách cúng giải sao hạn năm 2018 cho người tuổi Ngọ

Cách khấn: Cách khấn: Cung thỉnh thiên đình Uất Ly Cung Đại Thanh Đan Nguyên Hải Cung Thái Dương Tinh Quân Vị Tiền. I. BÌNH

Xem sao hạn và cách cúng giải sao hạn năm 2018 cho người tuổi Mùi

Sau đó, mặt hướng về phía Chính Tây tĩnh tọa (thiền) trong khoảng thời gian từ 15h đến 19h, qua 19h đem bùa vào nhà

Xem sao hạn và cách cúng giải sao hạn năm 2018 cho người tuổi Thân

Nguyên tắc: thuận ta thì cát, hung ta thì tránh. Vừa giúp bản mệnh cát càng thêm cát, hung thì không chuyển thành họa. I.